Viited

Kursuse info: https://iti0202.pages.taltech.ee/

Ainekava (ÕIS): http://ois.ttu.ee/aine/ITI0202

Kursuse ülesanded ja muu jooksev info: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=32048

YouTube kanal: https://www.youtube.com/c/TalTechCoding

Java õppematerjalid: https://javadoc.pages.taltech.ee/

Tunni toimumine

Loeng: paaritul nädalal teisipäeval kell 12:00

Praktikumid:

 • paaris nädalal teisipäeval kell 12:00
 • kolmapäeval 14:00
 • neljapäeval 08:15

Tunnid toimuvad ICT-121, ICT-122.

Aine sisu

Aines õpetatakse Java keele põhikonstruktsioone ning nende praktilist kasutamist probleemide lahendamisel. Käistletavad teemad: andmetüübid, valiklaused, tsüklid, OOP paradigma, pärimine, polümorfism, abstraktsioon, liidesed, erindid, sündmused, lambda, vood, dünmaailised andmestruktuurid.

Abiõppejõud

Kursust aitavad läbi viia:

 • Kristjan Kõiv
 • Marcus Pruks
 • Annemari Riisimäe
 • Nele Sergejeva
 • Peeter Tarvas
 • Kaisa-Mari Veinberg

Aine läbinud tudeng:

 • Oskab rakendada programmeerimiskeele Java konstruktsioone
 • Omandab oskused väiksemate arvutuslike probleemide analüüsimiseks ja nende lahendamiseks programmeerimiskeeles Java
 • Oskab koodi testida, siluda ja refaktoorida, kasutades selleks integreeritud programmeerimiskeskkonda
 • Oskab kasutada peamisi objektorienteeritud programmeerimise tehnikaid
 • Oskab kasutada peamisi andmestruktuure (massiiv, järjend, hulk, järjekord, paisktabel)
 • Oskab kirjutada kodeerimisnõuetele vastavat puhast dokumenteeritud koodi
 • Oskab lahendada keerukamat ülesannet, mis koosneb mitmest komponendist
 • Rühmatöö kogemus